Pytlácká jeskyně
news 
historie 
průvodce 
HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 

levý břeh Labe

  info 
Jes. vytrvalosti 

pravý břeh Labe

  info 
Rytířský sklep 
Stelzigova jes. 
Hl. Stelzigova jes. 
Cipískova jes. 
Pytlácká jes. 
Loupežnická jes. 
Netopýří jes. 
Krakonošova jes. 
Máslová díra 
Lesní díra  
Šachta u věžě  
Dámská jeskyně 
Jes. přátel přír.  
Jes. nadějí 
Mezerní jes.  
Jílové peklo  
Sklep lesního ducha  
Mechová jes.  
Hluboká mezer. jes.  
Bílá jes.  
Ulita  
Jes. přátelství  
Ledová jes.  

štoly 
kniha návštěv 
email 

Pro přístup do jeskyně existují dvě možnosti :

     1. Od otvoru "Velké slaňovací šachty" Loupežnické jeskyně sestopit jižně úzkým komínem a v ohybu se držet vlevo a stupňovitým komínem vystoupit opět k otvoru.

     2. od paty Dolní jeskynní věže asi 100m jižně k vstupnímu otvoru.

Sestup - MÍRNĚ TĚŽKÉ - Otto Weigold, W. Bohme, W. Chemnitzer, 19.11.1911. V první místnosti (v polovině délky místnosti vlevo je vstup "Cesty děsu" do Loupežnické jeskyně) na jih a chodbou napravo. Dolů doleva a plochou chodbou plazenim (držet se vpravo) ke schodu a krátké šachtě. Krátkou chodbou, přes hranatý blok a přes suť až ke hraně šachty. sestup šachtou ke knize.
První etáž - LEHKÉ - Heinz Seidel, S. Forster, H. Schneider, 27. 3. 1971. V první místnosti "Sestupu" vystoupat až ke konci. Skrz díru k příčné štěrbině, doleva vzhůru asi 2m a doleva k příčnému komínu. Tímto stoupat až k jeho konci. Vpravo dvě menší místnosti.
Komín MÍRNĚ TĚŽKÉ - Heinz Seidel, 30.6.1975. Od vstupu "Velké slaňovací šachty" Loupežnické jeskyně jižním směrem asi 35m ke skalní bráně. Sestopit ke komínu a slanit k patě příčné štěrbiny v "První etáži". Dále v opačném směrua potom jako v "Sestupu" ke knize.

vstupní otvor v plné kráse jeden z veselých průlezů to je ta mrcha co mě nepustila dál :-( lehká plazivka jeden z veselých průlezů 2 kukačky tlačením a plížením vzad já knížku neviděl a tady jsem skončil dlouhoprsťák ve veselém průlezu


foto: Olympus Camedia 990 zoom + L.V
Copyright ©2001 Ládíčkovo Pekárna