Bořeň jižní prostor
news 
historie 
průvodce 

Bořeň

  info 
prvovýstupy 
obsah 
jižní prostor 
východní prostor 
severní prostor 
západní prostor 
novinky 

Č.Středohoří

  Špičák u Mostu 
Zlatník 
Francká hora 
Rač 
Vaňov 
Čima v Brné 
Kozí vrch 
Baba 
Studeny masív 
Vrabinec 

Krušné h. východ

  Salesiova výšina 
Jeřabina 
Kapucín-Liščí skály 
Skály nad Jezeřím 

Dubsko

  obsah 
skály u Úštěku 
skály u Blíževedel 
skály na Vlhošti 
skály na Stříbrném vr. 
skály v Měsičním úd. 

HO Bořeň 
links 
přečtěte si 
potápění 
jeskyně 
štoly 
kniha návštěv 
email 

předchozí část

VI. PRAVÝ JIŽNÍ PILÍŘ

Mapka (50 kb)

Výrazný pilíř s charakteristickým koutem ve spádnici pilíře ("Teplická"). Stěnová knížka je pod vrcholem pilíře (výlez cest "Teplická" a "Lovecká). Délka cest je kolem 30 m. Slanění je pod vrcholem mezi cestami "Lovecká" a "Úzká".
1) Krátký variant Staré cesty 5-. N na polici, levou trhlinou na další polici a z ní ruční spárou na balkón k bříze, širší spárou n.v.
2) Stará cesta 5-; N zl. nebo stř., nejčastěji však vpr. pod balkónem. Z balkónu pak:
2a) Var. Středem. Širší koutovou spárou ke stromu na další plošinu, spárkou př. n.v.
2b) Levá var. Mírně přev. spárkou vl. od 2a) na plošinu, širší spárou vl. n.v.
3) Nový variant Staré cesty 5. N je koutem jako "Stará cesta", dále však přev. spárou vl. od koutu "Teplické" na horní plošinu. Vpr. n.v.
4) *Teplická 6+. Výrazným koutem ve spádnici pilíře (přes 2 kr.) n.v.
5) *Placheckého pilíř 6-; původně V-VI A2. Cestou 6) až do úrovně převisu. Úkrok dol. n.t. pilíře (též možno př. přes převis, ale drolí se!). Temenem pilíře přes 2 kr. n.v.
6) *Lovecká 5; němečtí lezci, 1935. Při vstupu na Nádvoří je ve stěně pilíře široká spára. Spárou přes 2 kr. do hnízda (VK) a krátce n.v.
7) *Úzká 5. Vpr. od 6) je v pilíři kolmá, úzká trhlina (spára). Spárou pod bříško (kr.), stěnkou a spárkou n.v.


VII. NÁDVOŘÍ - PŘEPADLÝ PILÍŘ

Mapka (40 kb)

Úzký boční amfiteátr zakončený v nejvyšší části zajímavým skalním útvarem nazvaným Přepadlý pilíř. Za ním se nachází mezi rozestoupenými pilíři puklinová Bilanina jeskyně. Podle starého německého průvodce má být tato jeskyně propojena s komínovým vhloubením v Ohnisku na konci (J) stěny. Levou část Nádvoří tvoří 15 až 20 m vysoká stěna. Právě zde začala v roce 1987 nová éra bořeňského stěnového, resp. pilířového lezení (c. "Follow me"). Pravá část Nádvoří vytváří náhorní stupňovitá stěna Skalního hradu. Slanění je od vrcholu Přepadlého pilíře, kde je též stěnová knížka.

1) Hornická 3. V levé stěně Nádvoří je komín, který je v horní části zakončen stropem. Komínem pod strop a přes něj n.v.
2) Jižní (Nová levá c. na Nádvoří) 6. Vpr. od 1) je ve stěně vhloubení, jímž vede přerušovaná spárka. Vhloubením n.v.
3) I' m sorry 6+; J. Nestler, P. Baumgartner, 23.10.1988. Stř. pilířku mezi cestami 4) a 2) přes sk. a dva nýty n.v.
4) Nová cesta na Nádvoří (Nová pravá c.) 6. Cesta vede mělkým vhloubením vpr. od 2).
5) *Follow me 6+; J. Voves - J. Hoblák, 29.11.1987. Vl. od skal. necek je dlouhý úzký pilíř. Cesta vede př. po ostří pilíře n.v. (2 kr.)
6) Špinavé necky (Jižní necky) 4. Asi upr. Nádvoří jsou v levé stěně skal. necky. Jimi vede výstup.
7) Pilířová varianta 5+. Stř. pilířku, vl. od cesty "Pod slaněním".
8) Pod slaněním 4-. V místech, kde se Přepadlý pilíř dotýká stěny, spadá po jeho levé straně spára. Spárou k bříze a lehce ke SK.
9) *Svatý Václav 4. Na samém konci Nádvoří, pod střechou Přepadlého pilíře, je kolmá spára. Nevýrazným vhloubením pod spáru. Přes bříško do spáry a spárou do míst, kde se dotýká Přepadlý pilíř stěny. Odtud T dopr. do jeskyňky a jejím přev. stropem n.v.
10) Komín 4. V hloubi Bilaniny jeskyně stěnou nebo rozporem vzhůru pod vklíněný balvan, odtud proplazením do jeskyňky a dále jako 9) n.v.
11) Rozporák 4. Rozporem mezi boční stěnou Přepadlého pilíře a pr. stěnou Bilaniny jeskyně. Špatně jištěno.
12) *Přepadlý pilíř - Stará cesta 4; němečtí lezci, 1923. N je v (S) zdi Nádvoří. Vl. spárou do výrazného kouta, odtud vpr. na pilířek a po hřbetu Přepadlého pilíře n.v. Dále T do jeskyňky jako "Svatý Václav" nebo lehce ke slaň. kr.
12a)Koutová varianta -
13) Antipřepadlá A3; V. Jarolím s druhy, 1973. Přev. stěnou Přepadlého pilíře.
13A)Sporoplast - Cauza Aligátor 8+ - cesta zrušena - viz vyjádření VK 2001.
14) Koutová 6-; W. Kubinec. N stejně jako 12) do výrazného kouta. V levé části (S) zdi je kout, kterým vzhůru na Skalní hrad. Namáhavé.
15) Sokolík 8-. Původně V A0. Krátce sokolíkem vpr. od "Koutové" na hřeben. (2 nýty)
16) Skalní hrad - hřebenovka 2. Nádvoří je z pr. strany ohraničené mohutným cimbuřím Skalního hradu. Po jeho hřebeni n.v.


VIII. JIŽNÍ STĚNA

Mapka (40 kb)

Rozsáhlá skalní stěna skládající se z několika částí. Od (Z) je to stupňovité cimbuří Skalního hradu. Nejvyšší část tvoří střed (J) stěny. Zde je na balkóně, asi uprostřed stěny, stanoviště se stěnovou knížkou. Dále je to v pravé části stěny tzv. Ohnisko, kde je i SK. Sestup z Jižní stěny je cestou "Pašerák". Tato cesta odděluje od (J) stěny další skalní útvar - Stěnu u Pašeráka.

SKALNÍ HRAD

1) Žlab na Skalní hrad 2. Hlubokým vhloubením, které je na levém konci stěny, do míst, kde začíná "Hřebenovka".
2) Lesson one 4-; S. Emingr, B. Hromádko, 13.6.1996. Mělkým žlábkem v levém okraji stěny přes nýt n.v.
3) Cesta zbrojnošů 5-; J. Vlasák, S. Emingr, 24.9.1991. N je upr. stěny pod výrazným převisem, který je v dolní části (J) stěny Skalního hradu. Ukloněnou stěnkou šikmo pod levý okraj převisu. Přes převis vl. do vhloubení a jím na hřeben.
4) Promenáda 5; S. Emingr, J. Vlasák, B. Hromádko, 6.10.1991. Pod převis stejně jako 3). T pod převisem (sk.) do jeho pr. části. Přes převis (nýt) a nad ním vl. do vhloubení. Jím něk. m pod spáru. Odtud T vpr. přes pilířek do nevýrazného kouta a jím n.v.
4a) Var. Promenáda přímo 6+; J. Nestler, 5.3.1995. Př. pod převis a k nýtu. Od nýtu př. do nevýrazného koutu. Výše koutem cesty 4) n.v.
5) Hradní spára 6. Zpr. pod dolní převis Skalního hradu. T vl. pod nápadné vhloubení. Přes převis př. do vhloubení a později rozšiřující se spárou na hřeben. Bez bližších informací.
6) Beavis & Butt-head 5-; R. Hamak, J. Kabátová, 5.3.1995. Po pilíři jako 7). Nad první sk. přejdeme vl. do mělké spáry. Tou krátce k nýtu a výše stěnou pilíře (sk. a nýt) na hřeben.
7) Dóm 4+. Vpr. od dolního převisu vystupuje ze stěny úzký pilíř, který je v horní části zakončen nápadným, jakoby vykouslým vhloubením s převisem. Po pilíři až na malou plošinu (sk.), odtud šikmo vl. do vhloubení a z něho vl. přes převis na hřeben.
7a) Úniková var. Z malé plošiny př. vzhůru kolem břízy n.v.
8) Klikatá 4. Po nízkých stupních lehce na plošinu, která se nachází asi upr. (J) stěny. Dlouhý T vl. přes pilířek až pod klikatou, výše se rozdvojující spáru. Levou spárou na hřeben.
8a) Var. Direkt 5. Stěnou př. do spáry. Špatně jištěno.

Poznámka : Z cest 3 až 8 lze v horní části pokračovat přímo na Přepadlý pilíř. Přes něj n.v. nebo slanění na Nádvoří.

JIŽNÍ STĚNA - STŘED


Mapka (40 kb)

9) Bílinská 5-. Pilířkem a mělkou spárou na plošinu, kde začíná koutová spára (vpr. od klikaté V spáry). Koutovou spárou (sk.) kolem stromku na lávku. Po hřebeni nebo spárou vpr. již lehce n.v.
10) 44% alkoholu 5+; J. Nestler, R. Hamak, 16.5.1994. Po stupních na plošinu pod 11). Vl. na přílepek k nýtu, stř. pilíře do spárky a n.v.
11) Zubní spára 5-. Po stupních upr. stěny na plošinu pod přev. spáru. Spárou na lávku a krátkou spárou vpr. n.v.
12) Břízková 4. Po stupních lehce na plošinu. Z plošiny vpr. do kouta. Koutovou spárou k bříze. Kolem břízky vpr. na lávku a krátce (spára) n.v.
13) *Ruda Pivrnec 6; L. Vörös, R. Hamak, 27.7.1993. Vl. od 14), pilířem přes dva nýty na balkón. (VK)
14) Hluboká 5-. Vl. od vhloubení cest 16) a 17) je pilíř, který je rozpůlen hlubokým koutem a širokou spárou. Koutem a spárou na balkón. Z balkónu př. n.v.
14a) Horní var. 5-; J. Hoblák, D. Bejšovec, 19.11.1989. Cestou 14) až na balkón. Dále př. stř. pilíře podél trhlinek (expanz. sk.) n.v.
15) Cannabis 6+; R. Hamak, L. Vörös, 27.7.1993. Pilířem vpr. od 14) přes tři nýty na balkón.
16) Levá zmýlená 4. V nejvyšší části Jižní stěny je široké vhloubení, kterým spadají dolů dvě spáry. Po stupních pod převis, kde končí levá spára. Přes převis do spáry a spárou (sk., klín) na balkón. Odtud pokračující spárou n.v. Poznámka : V nestarších průvodcích je tato cesta pojmenována jako Dóm.
17) Pravá zmýlená 5+. Po stupních pod převis (vpr. od 16). Pr. užší spárou n.v.

OHNISKO

Mapka (40 kb)

18) *Ohniskový pilíř 6+/7-; původně V A1 - Z. Pašek s druhem, 1973, 1.RP: J. Nestler, prosinec 1987. Stř. pilíře, který ohraničuje levou část Ohniska přes 5 nýtů n.v. Nýty osazeny dodatečně v roce 1995.
18A)Projekt
19) Levá ohnisková 4-. V levé části Ohniska je kout tvořený v dolní části dvojspárou, která se v horní části rozestupuje a vytváří žebra. N je pod pilířem, krátce na plošinu a dále již zmíněným koutem n.v. Poznámka: v nejstarších průvodcích je tato cesta pojmenována jako Zmýlená.
20) Sychravé odpoledne 5+; 1999. N zpr. 4 m vzhůru snadno na plošinku pod vlastním pilířem (2). Stř. pilíře přes nýt, dále vzhůru (sk.) pod převis (nýt), přes převis př. n.v. (slanění přes břízu - smyce - 25 m).
21) Střední ohnisková 3. N je z levé strany useknutého pilíře, který je upr. Ohniska. Mělkým komínem, spárou a stěnou na plošinu. Odtud levým komínem n.v.
21a) Středopravá varianta 4+. Z plošiny useknutého pilíře cesta pokračuje středem pilíře mezi komínem cesty 21 a vhloubením (spárou) cesty 23 n.v. Špatně jištěno.
22) Lidské právo 5; J. Nestler, P. Lacina, 11.12.1988. Stř. useknutého pilíře na jeho vrchol. Z něho přepad vpr. do stěny (vpr. od 23) a tou přes nýt n.v.
23) Pravá ohnisková 3. Z pr. strany komínem na useknutý pilíř. Přepadem do stěny a spárou n.v.
23a) Varianta. Na useknutý pilíř po pravé hraně.
24) Hlohová šestka 6-. V pr. části stěny Ohniska v místech, kde vyrůstal velký keř hlohu, je ve stěně široký otevřený kout. Koutovou trhlinou (nýt, sk.) n.v.
25) Zobácká 5+; M. Cahák, J. Nestler, 11.11.1988. N z plošiny vpr. od cesty 24). Hranou přes 3 nýty n.v.
26) Pašerácká levá 1. Vpr. od Ohniska po stupních ke starému dubu. Po stupních směrem k Ohnisku dolů. Sestupová cesta.


IX. STĚNA U PAŠERÁKA

Mapka (30 kb)

Skalní stěna mezi Ohniskem a Ďáblovou kazatelnou. Od hlavního masívu je oddělena komínem (c. "Pašerák").

1) Klistýr 5-; R. Hamak, L. Vörös, 6.12.1992. Pilířem v levé části stěny přes dva nýty n.v.
2) Sluneční 5+. Nástup je na rampě vl. od Ďábl.kazatelny, mezi dvěma žebry. Rozporem, pak spárou vlevo do širší spáry a tou n.v.
2a) KNAK 6+; L. Vörös, R. Hamak, 1.8.1992. Nástup je stejný jako 2). Vhloubením upr. stěny (2x nýt), výše pr. koutem (sk.) n.v.
3) Mirošovická 6; J. Nestler, R. Hamak, 16.5.1994. Vpr. od 2) trhlinkou na plošinu, dol. na pilíř a po něm na polici (sk.). Hladkým vhloubením přes nýt n.v.
4) Pašerácká 1. Po skalách proti Ďáblově kazatelně do plochého žlábku. Jím do jeskyně, průlezem k velkému dubu nad Ohniskem a po trav. stupních n.v. Sestup k (V).


X. STĚNA U ĎÁBLOVY KAZATELNY

Mapka (30 kb)

Stěna masívu u Ďáblovy kazatelny je dalším pokračováním pásu skalních stěn směrem k (V) prostoru. Na vrcholu nejvyššího pilíře ("Invalidní") je slaňovací kruh.

1A)Opomenutá 4+; J.Nestler, Z.Tapšík, 7.4.2002. Spárou v pravé části necek, které se nacházejí vlevo od hlavních pilířů stěny.
1) Mravenčí 5-. První spárou zl. n.v.
2) Šťovíková 4. Druhou spárou zl. n.v.
3) Invalidní 6; J. Nestler, R. Hamak, 16.5.1992. Výrazným pilířem vpr. od 2) n.v. - slanění.
4) Pěkná spára 4. Na polici vpr. od 3) a dále spárou n.v.
5) Honzíkova cesta 5+; Josef Žižka, Jan Žižka, Jakub Žižka, 10.6.1999. N 2 m vpr. od 3). Př. přes sk. na polici, plotnou k nýtu, přes převis a stěnou přes nýt n.v.
6) Stará cesta 4; Na plošinku jako předešlé cesty nebo vhloubením zprava. V pravé části plošinky (od stromku) koutem, výše pak doleva ubíhající trhlinou (sk.), která protíná stěnu pilíře (Honzík.c) do výlezu cesty č. 4.
7) Millennium 6+; Josef Žižka, Jan Žižka, říjen 1999. Nástup je v pravé části stěny. Snadným terénem ve spádnici 1.ntu, spárkou k nýtu, vzhůru k 2.nýtu a pak vlevo vzhůru ke 3.nýtu a zleva (vpravo volné kameny!) n.v.
8) Totemová 4+; K. Bělina, P. Štěpán, J. Chára, 3.3.2001. V pr. části stěny pod přev. N do spáry, zpr. do spáry a jí (3x sk.) n.v.

XI. ĎÁBLOVA KAZATELNA

Mapka (30 kb)

Samostatná skalní věž s několika klasickými cestami. Na vrcholu je slaňovací kruh a vrcholová knížka.

1) Stará cesta 4; němečtí lezci, 1926. N na levé hraně (S) stěnky. Přes obtížnější výšvih na hladkou, vl. nakloněnou plotnu. Po ní do kouta a tím n.v. nebo př. po hraně.
2) Koutová 4; němečtí lezci, 1927. (V) stěna je tvořena markantním koutem (překrytým vrchol. převisem - viz poznámka). Koutem těžce přes převis do spáry a 1) n.v. Poznámka: Na podzim roku 1985 došlo k uvolnění skal. bloku, jenž tvořil převis (asi o 20 cm směrem dolů). V roce 1999 tento blok vypadl. Cesta je nyní lezecky lehčí. Původní klasifikace byla 5.
3) Údolní cesta 6+; V. Matěcha s druh., 1958. N z údolí drolivým terénem pod převis a přes něj těžce n.v.
4) Bachli 5; K. Bělina, M. Švajgl, P. Borkovec, 13.3.1999. Vpr. v (Z) stěně po hraně n.v. (1 kr., 1 borhák)
5) Západní cesta 5-. (JZ) stěnou pod SK spadá dvojspára, která se v dolní části ztrácí. Stěnkou do spáry a jí n.v.
6) Západní hrana 5; Šmejc, Stejskal, 1958. Po přev. hraně, vpr. od 1) na úzkou římsu a hranou n.v.


XII. KOZÍ (JV) PILÍŘE

Nižší skupina skalek nacházející se mezi Ďáblovou kazatelnou a Kramlovou cestou.

U sestupového komínu v levé (JZ) části skalního útvaru vede cesta:


Mapka Kozí pilíře

1) Náhorní 5+; M. Mach, M. Lipert, 29.4.1990. Náhorní stěnou levého pilíře podél trhliny (sk.) krátce n.v.

Z údolní strany levého pilíře pak následují cesty:
2) *Všechno je jinak 6-; L. Vörös, R. Hamak, 3.4.1993. Lehkým terénem na terasu pod levý (vyšší) pilíř. Tupou hranou k nýtu a n.v.
3) Přenýtovaná 7+; mostečtí lezci, 1995. Údolní stěnkou přes 5 nýtů n.v. Jištění osazeno shora.
4) Kozí 4; Horský, Logajová, 1959. Výraznou spárou ve středu pilíře asi 5 m vzhůru na malou plošinu. Pr. větví spáry, na hranu a po ní n.v.
4a) Varianta 4. Z plošinky př. komínem n.v.
5) (Projekt).
6) Kapsář 5. Asi 3 m vpr. od 4), spárou (sk.) na šikmou plošinu, odtud přev. koutem (sk.) n.v.

Cesty vlevo od pravého (nižšího) pilíře:
7) Falešná svíčková 7-; J. Nestler, R. Hamak, 9.1.1994. Pilířem vl. od koutu cesty 8) podél jemné trhlinky přes sk. a nýt n.v.
8) Májová 4+. Vl. od nápadného kouta vede spára. Tou na šikmou plošinu a přev. koutem n.v.

Pravý pilíř:
9) Stará cesta 3. Výrazným koutem, který tvoří pr. (nižší) pilíř po své levé straně.
10) Komínová 4. Komínem v levé boční stěně pilíře na jeho vrchol. Dále stěnkou jako 12).
11) Šílená kláda 6; J. Nestler, R. Hamak, 2.1.1994. Po pilíři (sk., nýt), př. přes kazatelnu n.v.
12) Nedělní 3; M. Matras. N je z druhé (pr.) strany pilířku. Koutovou spárou na plošinu a stěnkou nebo hranou n.v.

Dále vpravo ve stěně, směrem ke Kramlované cestě, jsou cesty:
13) Sokolík 4. Sokolíkovou spárou (za zády strom) na plošinu, vpr. n.v.
14) Malá dvojspára 4/4+. Dvojspárou upr. stěny (sk.) na její konec. Dále levou spárou (klín) na plošinku a vpr. n.v.
15) Naležato 5. Na samém konci stěny spárkou na plošinu (sk.). Sokolíkovým koutem zpr. nebo zl. přes převis n.v.

Copyright ©2004 Ládíčkovo Pekárna